Gargamuni das (Krsna-katha 09/2006.):Dakle, drugi moraju inspirirati mene, inače će biti lišeni mog društva i moje milosti.