Vinata dd (Krsna katha 04/2003): Premda će neki pisci izjaviti kako je svaki čovjek otok, teško je i mučno vazda biti sam.