Ameyatma das (Krsna-katha 02/2007): Amiši žive potpuno otvoreno, a ipak uspijevaju sačuvati svoj stari i neobični način života.