Bhakti caru swami – (Krsna-katha 02/2001): U Bhagavad giti Krišna objašnjava da se s vremena na vrijeme inkarnira u ovom svemiru, u materijalnoj prirodi kako bi uspostavio red i mir koji se na sanskrtu naziva dharma.