Osnovni posao duhovnog učitelja je da učenika nauči kako uživati. Zapravo! Na pravi način. (Višvarupa das, Soho)