(Krsna katha 01/2001)A.C. Dasa Bhaktivaibhava svami: Ponekad vidimo da duhovno napredni bhakte padnu sa svog naprednog položaja. Je li to isključivo zbog vaisnava aparadha (uvreda vaisnavama) ili razlog mogu biti i nama aparadhe (uvrede svetom imenu)?