Bhaktivinoda Thakura kaže da je opraštanje osnova na kojoj se razvija bhakti. Privrženost koju razvijete prema Krišni zove se ljubav, a privrženost koju razvijete prema živim bićima suosjećajnost, daya. On nadalje kaže da ponizni bhakta razmišlja, ‘Tko sam ja da nanosim bol drugima?’. Dok onaj...