Sudama das (Krsna-katha 02/2000): Adhikar, spoznaja svog pravog položaja u duhovnom životu ovisi o našoj iskrenosti, a iskrenost ovisi o hrabrosti da se suočimo s neugodnim i neslavnim položajem koji trenutno živimo. Taj položaj je privremen i nije mudro smatrati ga trajnim.