KK 5/2013 Čovjek zaista nikad ne zna gdje će naići na bhakte! Ponekad ih svijećom tražiš na nedjeljnom programu, a ponekad ih nađeš u zatvoru!