Purnacandra prabhu  (Krsna-katha 07/2000):  Dijelovi predavanja održanog u Zagrebu (zapravo Lomnici)