Prahladananda svami (Krsna-katha 5/2013): Ovaj je svijet jedan veliki Monte Carlo u kojemu je namješteno da svi izgube.