Kurma rupa prabhu: (Krsna-katha 06/2007): Trebamo se preispitivati da uočimo s kakvim stavom radimo službu.