Vinata dd (Krsna-katha 4/2017): Bilo je to jednog nedjeljnog popodneva u Ljubljani. Na ulaznim vratima hrama zaustavio me je vaišnava i zamolio objašnjenje nečega što je moj muž rekao tijekom predavanja. Radilo se o izjavi koja je i meni zaparala uši, tvrdnji da svoju sreću...