Sudama dasa – (Krsna-katha 2000): Čovjek je društveno biće. On je to izvorno, po svojim potrebama jer ima snažnu potrebu za druženjem.