NJ.M. Jagat caksu prabhu (Krsna-katha 05/2003): Tako sam se i ja zapitao, da se Srila Prabhupada nije pojavio na Zapadu donijevši nam svjesnosti Krišne, što bismo mi uopće znali o svjesnosti Krišne? Bez njegove milosti ne bismo o tome imali pojma.