Caitanya-caran das (Krsna-katha 01/2016): Ako način na koji se religija predstavlja prema vani ne prati pokušaj pojedinaca u njoj da se pročiste, revnosni napor da si uzdignu svijest, da se približe vrlini, nesebičnosti – onda to može postati licemjerje. Ali, ako postoji ozbiljna praksa pomoću...