Nj.S. Bhakti Caitanya svami(Krsna Katha 10/2007.): Jednostavnost jedna od suštinskih odlika ljudskih bića.