Madhusevita das (Krsna-katha6/2017): Ako ne čitaš Srila Prabhupadine knjige, već si se usredotočio samo na spavanje i jedenje, moglo bi se to sažeti u mantru: „Jedi, spavaj i uvrijedi.“ Nećeš bit sklon primijetiti dobre osobine u drugim bhaktama, a kamoli u ljudima uopće.