Krsna Ksetra Prabhu – (Krsna-katha 10/2001): “Svevišnja Božanska Osoba reče: Znanje o Meni opisano u spisima jako je povjerljivo i treba ga pojmiti kroz predano služenje. Opisao sam sve što je neophodno u tom procesu. Možeš ga se pomno latiti.”