Gargamuni das: (Krsna katha 08/09)koliko novca, koliko energije, meditacije, emocija, vremena itd. ljudi troše na takvu, blago rečeno, glupost.