Vrsabha das (Krsna-katha 2/2007): Glasine nikome ne koriste, već razaraju odnose među bhaktama.