Murari gupta das (Krsna Katha 05 2003.): I ja sam grihastha kao i većina, borim se za slobodno vrijeme, no ako redovito (bar malo) čitamo Prabhupadine knjige, onda će nam ovakve grube devijacije biti lako prepoznatljive.