(Krsna-katha 04/2003): Ovdje je duša, Krišnin djelić, koji žarko želi Šrila Prabhupadine knjige i jedina prepreka ovdje sam ja! Kako apsurdno!