Vinata dd (Krsna-katha 05/2003): Tijelo traži svoje – to je istina, ali ni blizu onoliko koliko smo mu mi obično spremni dati.