Kadamba kanana svami  (Krsna-katha 06/2000):  Nastavak seminara Sudhrida Visvasa – “Čvrsta vjera “Srila Kadamba kanana svamija, održanog 1999. godine na Radhadhesu u Belgiji.