Ravindra Svarupa dasa Tada sam više spoznao tvoju veličinu. Shvatio sam da sam bio budalasti idealist glede ISKCON-a. Godinama sam uporno zanemarivao mnoge nepravilnosti koje su podrivale našu vladajuću ideologiju da smo svi mi u ISKCON-u čisti, sveti i nepogrešivi.