Radhanatha svami (Krsna-katha 04/03): Jedno od najvećih oružja maye kojeg je najteže nadići je opasnost samozadovoljstva.