Ravindra svarup dasa (Krsna-katha 7/2017): Naša je posebna misija postati mozak, za što nam je Srila Prabhupada dao sve što nam treba. Dobili smo na dar moćno znanje iz knjige Bhagavatam, Krišninu poruku. A Krišnin vlastiti glasnik, osoba Bhagavata, Srila Prabhupada, prenio ju je preko...