Krsna-katha, 8/2000 Nj.s. Satsvarup maharaja: Jedan me je učenik pitao želim li ja uopće biti duhovni učitelj ili možda osjećam da mi je čitava ta stvar samo teret.