(Krsna-katha 11/2000): Opasno postaje kada se glad za novim pojavi u području spiritualnih dostignuća. Kao što veliki broj pasioniranih kupaca raznih naprava nabavlja novi, moderniji model, premda nije iskoristio ni 50 posto mogućnosti staroga, tako…