Radhanatha svami(Krsna-katha 2/2007): Iskreno je živio kao slugin sluga. Smisao za humor mu je bio nevjerojatan.