Hari sauri prabhu (Krsna-katha 1/2010): Svaku situaciju prihvatiti kao izravno uređenu od Gospodina za našu predaju i dalji napredak.