Živa bića su vječna i imaju svoje vječne potrebe. Ako se netko brine samo za potrebe tijela, ne mareći za vječne potrebe života, onda je dio civilizacije čije napredovanje odvodi živa bića u najtamniji predio neznanja. Spavajući u tom najtamnijem predjelu, čovjek ne osjeća osvježenje,...