Sundari devi dasi – (Krsna-katha 08/2000): Shvatimo li svog gurua kao predstavnika Prabhupade, čak i da se u nekom trenutku dogodi da on više nije tako dosljedan, mi trebamo nastaviti.